info@tlacorp.es +34 965 48 81 68
Talen: Languages: English / French / Deutsch/ Dutch

Residentieel vastgoed in Spanje. Advocaten vastgoed. Aankoopbegeleiding

Residentieel vastgoed in Spanje. Advocaten vastgoed. Aankoopbegeleiding

Als u vastgoed wenst te kopen in Spanje is de assistentie van een lokaal advocaat noodzakelijk. Een Spaanse nottaris heeft immers niet dezelfde taak als bijvoobeeld een Belgische of Nederlandse notaris. In BelgiZo voorkomt u verrassingen.

TLA Corp biedt de volgende diensten aan.

Aankoopbegeleiding

  1. Pré-check van de selectie huizen waar u interesse in heeft

Voorafgaandelijk aan de aankoop geven we uw selectie door aan de gemeentelijke instanties om na te gaan of er sprake zou zijn van bouwovertredingen. Daarnaast controleren we stedenbouwkundige en milieuvergunningen. Hierdoor voorkomt u later gemeentelijke boetes en sancties.

  1. Juridische analyse van het aan te kopen onroerend goed

In een ‘property report’ verduidelijken we u in detail de juridische en administratieve situatie van het pand, waaronder de staat van het pand, de verschuldigde belastingen, de eventuele schulden, mogelijke kosten etc. U weet dan zeker wat u koopt.

  1. Juridische bijstand bij de opmaak van overeenkomsten

We helpen en begeleiden u bij de opmaak van het compromis en de definitieve koopovereenkomst.

  1. Hulp bij het bekomen van een hypotheek

Onze diensten versnellen het verkrijgen van een lening bij de bank.  Op basis van de analyse van het onroerend goed heeft de bank immers een betere kijk op de situatie.

  1. Afhandelen van de transactie

Wij kunnen u mits notariële volmacht vertegenwoordigen in Spanje en de volledige koopprocedure voor u afhandelen. Hierdoor hoeft u niet telkens naar Spanje te komen voor formaliteiten. Een notarieel volmacht kan zowel in thuisland als in Spanje worden verkregen.

Een van de formaliteiten is het NIE-nummer. Dit is een identificatienummer voor niet-residenten en absoluut noodzakelijk om de koop af te handelen. Ook staan we bij met de formaliteiten in het notariaat zelf (bv. vertaling en voorlezing van de Spaanse akte), afhandelen van de taksen en het coördineren van de verschillende betrokken partijen zoals de notaris, makelaars, banken, ontwikkelaars etc.

Wat houdt een juridisch onderzoek van het pand in?

– analyse van de documentatie van het onroerend goed: eigendomstitels, verkoopakten, het kadaster, vergunningen, tienjarige aansprakelijkheid,  attest woningkwaliteit en bewoonbaarverklaring, reglement van mede-eigendom, etc.

– nagaan van de openstaande schulden van de nutsvoorzieningen, voldoening van de gemeentelijk belastingen, financien van de vereniging van mede-eigenaars, etc.

– controleren dat de verkoper de Plusvalía (meerwaardebelasting) heeft betaald.

– calculeren van alle nog openstaande kosten verbonden aan het onroerend goed.

– onderzoek naar de werkelijke situatie van het onroerend goed en vergelijken met de beschrijving in het kadaster.

– nagaan of er bouwovertredingen zijn.

– de nog te verrichten stappen om bepaalde onregelmatigheden aan het onroerend goed wettelijk in orde te brengen.

– waardebepaling/schatting indien gevraagd door de klant.

Betalingen bij het afhandelen van de transactie

Wij helpen u met het berekenen, uitleggen en signaleren van alle noodzakelijke betalingen tijdens het aankoopproces. Concreet melden we u wanneer, hoe en aan wie u welk bedrag dient te betalen.